Espacios

ANTIGA AUDIÈNCIA

PL. PALLOL, 3

OCINE LES GAVARRES

C/ DE LES GAVARRES, 4 AUDITORI

FUNDACIÓ CAIXA TARRAGONA

C/ PERE MARTELL, 2

CA TARRAGONA CENTRE D’ART

TINGALDO 2 PORT DE TARRAGONA

SALA D’ACTES
MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

REFUGI 2, MOLL DE COSTA

SALA ZERO

C/ DE SANT MAGÍ, 12

SALA EL CAU

C/ DEL TRINQUET VELL, 2